آرشیو برای دسته بندی: مقالات

7-7

نقش cpu redundant در حد مجاز تجهیزات آدرس پذیر در لوپ

در صورتی که کنترل پانل آدرس پذیر مجهز به یک سیستم پردازنده باشد مجاز به استفاده حداکثر 128  تجهیز آدرس پذیر در هر لوپ و در مجموع 512 تجهیز در 4 لوپ می باشیم و اصل برگرفته از استاندارد EN54-2 بند 13.7 می باشد که طبق آن در صورت بروز خطای سیستمی و معیوب شدن پردازنده اصلی نباید بیش از 512 دتکتور و یا شستی از مدار خارج شوند. اما در صورتی که پانل شامل پردازنده پشتیبان (redundant cpu) باشد. در صورت بروز خطا در پردازنده مرکزی نشانگر خطای system fault روشن خواهد شد و اطلاعات از پردازنده اصلی به پردازنده پشتیبان انتقال پیدا خواهد کرد و موجب می شود تا در عملکرد کلی پانل اختلال ایجاد نشود. کنترل پانل های IRIS محصول شرکت Teletek electronics   با داشتن پردازنده پشتیبان  (redundant cpu)قابلیت اتصال 250 قطعه در هر لوپ و در مجموع 1000 قطعه در 4 لوپ می باشد که دارای تأییدیه از آزمایشگاه LPCB می باشد.

بیشتر بخوانید
Cresta Help Chat
Send via WhatsApp